Vi er underlagt tavshedspligt. Dette betyder, at vi hverken må videregive, hvad der bliver betroet eller hvem, der betror sig. Informationer om klienten må kun videregives til andre, hvis der foreligger en tilladelse fra klienten selv. Det vil sige, at det ikke kommer til at fremgå af din lægejournal eller i andre offentlige papirer, at du har valgt at konsultere en psykolog.