Hvad er supervision?

Supervision er en proces som foregår i en gruppe via en samtale mellem de implicerede også kaldet supervisor, supervisand og det reflekterende team, hvor problemstillingen afklares. Først taler supervisor og supervisand sammen efterfølgende arbejdes der med et reflekterende team, som reflekterer den førnævnte samtale. 

I processen lægges der vægt på:

  • At anerkende supervisandens situation

  • At give udtryk for andre måder at forstå eller beskrive historien på

  • At formulere forskellige antagelser/hypoteser

  • At anvende billeder/metaforer i udforskningen af historien

  • At afdække eventuelle dilemmaer.