Hvad er Sandplay?

Sandplay er en terapeutisk metode, hvor barnet skaber et 'billede' af figurer i en sandkasse.  

Terapeuten er vidne til processen i sandkassen, og rummer barnets smerte, hvilket aflaster og frigør ressourcer. Børnene kan gennem sandplay få løst op for psykiske tilstande, som de normalt ikke kan beskrive med ord. Det kan være problemer i skolen, i forhold til kammerater og voksne. Barnet kan også være i chok i forbindelse med død, skilsmisse, adoption etc. Igennem legen og samtalen over sandkassen lindres smerten og energi og ressourcer frigøres. Børn har som regel ikke så mange ord på deres udfordringer, til gengæld kan de fleste lege, og de fleste børn har en god kontakt med deres indre billeder.

I sandplay kan man arbejde med det ubevidste og fortrængte følelser. Sand-billederne kan vise en forbindelse mellem psykens indre liv og hverdagens oplevelser og konflikter. Tolkningen af den symbolik, der fremkommer i sandplays billeder kan pege på nye ressourcer og handlemuligheder. I terapirummet er der mange forskellige figurer til rådighed. Figurerne repræsenterer tilværelsen, alt det levende og det konkrete til det fantasifulde, det gode, det onde, det grusommme og det guddommelige.