Der kan være mange grunde til at henvende sig til en psykolog. Det kan være i forbindelse med sygdom og tab, det kan dreje sig om uoverkommelighedsreaktioner, smerter og kronisk træthed i forbindelse med langvarige belastninger. Det kan dreje sig om arbejdsbelastninger, fyring og mobning.

Det kan være generelle livsproblemer eller angst og depression. Vanskeligheder i ægteskab og parforhold, eller forældres bekymringer for deres børns trivsel.
Psykologen er en professionel samtalepartner, - en, der er upartisk og derfor bedre kan sætte sig ind i din situation.

Psykologen kan ikke løse dine problemer, men kan hjælpe dig med at forstå, hvad noget handlerom og hvilke løsningsmuligheder, der findes.

Nogle har brug for hjælp til hurtig bearbejdning af helt konkrete problemer, andre har brug formere langvarig hjælp på grund af særlige vanskeligheder eller fordi de gerne vil lære sig selv bedre at kende.

I den første samtale med psykologen finder du og psykologen almindeligvis frem til hvilket forløb, du har brug for.