Der kan være mange grunde til at henvende sig til en coach. Det er som udgangspunkt altid i forbindelse med et ønske om forandring fx. ved arbejdsbelastninger, fyring, ønske om et nyt arbejde, vanskeligheder i parforholdet, eller bekymringer vedr. børns mistrivsel, konflikthåndtering eller ved generel mistrivsel, hvor årsagen kan være svær at identificere.

Coachen er en professionel samtalepartner, - en, der er upartisk og derfor bedre kan sætte sig ind i din situation. Coachen kan ikke løse dine problemer, men kan hjælpe dig med at forstå, hvad noget handler om og hvilke løsningsmuligheder, der findes.

Coaching kan bidrage til at:

 - skabe større klarhed og overskuelighed over en udfordring
 - identificere potentialer
 - skabe større forståelse af for egen og andres roller, styrker og svagheder
 - konkretisere mål, visioner, strategier og handlinger

I den første samtale med coachen finder du og coachen almindeligvis frem til hvilket forløb, du har brug for.