Hvad er Coaching?

Coaching er på kort tid blevet et meget udbredt værktøj til personlig udvikling. En bred definition på coaching er:

“En professionel kommunikationsform, hvor coachen neutralt og uden at rådgive, igangsætter bevidstgørende, udviklende og handleorienterede positioner".

Coaching er hverken rådgivning eller terapi. Det er en fremtidsfokuseret kommunikationsform, der tager afsæt i en nuværende situation og kobler fremadrettede nye tanker og handling på og dermed hjælper til at finde holdbare løsninger på svære udfordringer.  Det vil sige, hvis du har behov for at få skabt overblik og et mere afklaret fundament, som kan danne afsæt for dit spring ind i fremtiden, så kan en coach session være et godt sted at begynde.